Juhi hoiak muutustes: mitte mina, mitte praegu

Raimo Ülavere inimene, juhtimine ja leadership Kommenteeri

Erinevate uuringute järgi 60-80% suurtest organisatsioonilistest initsiatiividest ebaõnnestub. Enamikel juhtudel pole põhjuseks kehv tegevuste plaan või ebapiisav süsteemsus. Raamatu Transforming You Leadership Culture autorid John B. McGuire ja Gary B. Rhodes väidavad, et enamikel juhtudel on põhjuseks eestvedamise strateegia puudulikkus või puudumine, ehk teisisõnu – kuidas peaksid muutuses muutuma inimesed ja kuidas aidata neil seda teha. Eestvedamisega, inimeste arenguga tegelevad …