Mis on see, mis teeb ühest päevast hea päeva? Nii, et õhtul võid öelda endale enne magama jäämist: jah, täna oli hea päev.

Allpool on üks võimalikest vastustest, mis mulle endale hetkel kõige rohkem meeldib. Lugesin viimaste kuude üht kuumimat bestsellerit töö motivatsiooni teemal Teresa Amabile ja Steven Krameri “The Progress Principle”, mis tugineb mahukale kuid väldanud uuringule inimeste töömotivatsioonist. Ligi 240 inimest ligi 40 erinevast organisatsioonist saatsid neile iga päeva keskmiselt u 4 kuu jooksul päeva lõpus kirjelduse, mis päeval olulist juhtus.

Sellise andmetehulgaga varustatult tegid autorid huvitava ning mingis mõttes erakordselt lihtsa järelduse: konkurentsitult kõige motiveerivam tööisu tekitaja ja produktiivsuse kasvu tegur on … väikesed võidud igapäevatöös.

Allpool on graafik töötajate hea päeva kirjeldustest.

Eeldus on graafiku tõlgendamisel on see, et on tõestatud tugev korrelatsioon inimese meeleolu ja produktiivsuse vahel – mida parem on tuju, mida enesekindlamalt ja hea tujulisemalt inimene ennast tööl tunneb, seda rohkem ja kvaliteetsemalt ta ka töötab.

Mida see graafik siis ütleb?

1. Hea päeva kõige mõjukam tegur on väikesed võidud igapäevatöös. Kuna negatiivsete sündmuste mõju on kordades suurem positiivsete sündmuste omast, siis on oluline, et positiivset edasiminekut igapäeva töö asjades oleks kordades enam.  Ja veel, uuringust ja graafikust järeldub ka, et inimese jaoks kõige motiveerivamat tagasisidet saab anda … töö ise. Kui sul asjad tööl õnnestuvad, siis see ongi kõige parem tagasiside, keegi teine ei pea sulle seda tingimata kogu aeg ütlema. Ning mõistagi on siis juhtide töö korraldada asjad nii, et inimene oleks enam teadlik oma igapäeva väikestest võitudest ja teisalt, et oleks võimalikult vähe tagasilööke, takistusi, jamasid igapäevatöös.

2. Teine oluline tegur inimese jaoks on toetus konkreetsele tööle, projektile. Ehk tegevused, mis katalüüsivad projekti ning teisalt siis demotiveerivad tegevused, mis pidurdavad konkreetset tööd, konkreetset projekti. Siin on projekti raames inimesele antud lubadustest kinni pidamine, projekti ajagraafikus püsimine, inimese jaoks olulise projekti mingi tegevusega edasi aitamine. Või siis nende tegevuste vastandid – projekti tähtaegadest mitte kinni pidamine jne.

3. Ja kolmas kaalukas motivatsioonitegur on inimlik hoolivus ja tähelepanu, austus inimese ja tema töö vastu. See on see, kui juht käib küsimas ja huvi tundmas, kuidas läheb. Või kui juht tunnustab ja kiidab inimest, just tema isikuomaduste, pühendumise jne eest. Või ka see, kui inimesel on lubatud teha ise otsus ja käia keset päeva arsti juures ilma, et peaks selleks tegema kirjalikku avaldust kolm nädalat ette. Seda takistavad pidev hüplemine ühelt sihilt teisele, vähene austus inimese ja tema töö vastu (näiteks lastakse pool aastat rabada mingi projekti kallal ja siis öeldakse – seda pole tegelikult vaja). Takistab ka lugupidamatus, ebaviisakas käitumine, vahele rääkimine, mitte ära kuulamine …

Ja siia lõppu ka vahend, kuidas saad igapäev ennast enda väikestest võitudest teavitada: iDoneThis.com on veebilehekülg, kus registreerides hakkab ta saatama sulle iga päev sinu valitud kellaajal meili ja küsib: võta endale 30 sekundit ja kirjuta, mis sa täna ära tegid? Vajutad “vasta”, paned kirja ja saadad ära. Ja pärast saad vaadata tagantjärele kalendrist, kuidas sa edasi oled läinud. Muuseas, saab ka meeskonna peale seda ühiselt kasutada – ehk mida meeskond täna ära tegi, liikmete tegevuste summana.

Jaga:

Veel lugemist