Juht olla pole kerge. Kui organisatsiooni rahulolu küsitlus ütleb, et töötajad pole piisavalt pühendunud, siis liigub süüdistav näpp ikka juhtide suunas. Ning juht tunneb ennast süüdi ja töötajad … ootavad, et keegi nende pühendumust siis tõstma hakkaks.

Äkki oleks aeg seda arusaama muuta. Enda pühendumuse eest vastutab eelkõige ikka inimene ise. Mitte juht või organisatsioon.

Üks enim pühendumust mõjutav tegur on meie endi arusaam sellest, kas ja kuidas me saame oma tulevikku mõjutada. Laias laastus jagunevad inimeste hoiakud kaheks:

Esiteks need, kes usuvad determinismi, et suuresti on meie saatus ette määratud, meil endil puudub oluline mõju selle üle ning üldiselt juhtuvad asjad ilmas ikka juhuslikult. “Me ei kontrolli oma tulevikku” inimeste jaoks oli Vana-Roomas oma jumal – Fortuuna.

Ja teiseks need, kes usuvad, et inimesel on vaba tahe ja võimalus oma tulevikku mõjutada, et inimene määrab ise oma valikud ning üldiselt on kõike võimalik muuta. Sealhulgas ka ennast. Ka nende jaoks oli Vana-Roomas oma jumal, kelle nimi oli Disciplina – kõikide nende jumal, kes usukusid, et piisavalt harjutades on kõik võimalik.

Fortuunasse uskujate jaoks sõltub nende pühendumuse tase eelkõige juhist, firmast, ilmast ja veel tont teab millest. Ehk teisisõnu põevad nad üht enimlevinud õhtumaise haiguse alamvormi – “hakkan õnnelikuks siis kui” ehk “olen pühendunud siis kui”. Disciplina austajad seevastu usuvad, et õnn on igaühe enda kätes, õnnelik ja pühendunud võib olla ka nüüd ja praegu ja see sõltub eelkõige inimesest endast.

Kumma usulahu rüppe sina pigem kalduksid?

Ja et saaksid ennast ka testida, siis abiks juhtide coach Marshall Goldsmithi Pühendumuse 4 taset (vt pilti).

Positiivne-passiivne – profesionaalne tegija, teeb korralikult oma asjad ära. Samas mitte liiga suure kirega, mitte liiga ekstra-pingutust tehes.

Positiivne-aktiivne – pühendunud, kirglik, teeb asju isu ja innuga, initsiatiivikas jne. See on see ideaal, mille järele õhatakse.

Negatiivne-passiivne – ehk passiiv-agressiivne tegija, selle inimese tunneb üsna kergelt ära – teda lihtsalt asjad “ei huvita”.

Negatiivne-aktiivne – ehk lihtsalt öeldes vaenulik inimene. Keegi, kes on silmnähtavalt ja aktiivselt vastu.

Millisel tasemel sa pigem ise oled? Ja kus tahaksid olla ja mis selleks tegema peaks?

Jaga:

Veel lugemist