Jätkan coachingu teemal, seekord asja sisust.

Olen kohanud inimesi, kes on ühe coachingu sessiooniga saanud selguse oma soovides ja tahtmistes ning on valmis muutusteks. Sageli aga jääb sellest väheks, sest mugavustsoonist välja minekuks, ja seda tuleb teha iga muutuse puhul, on vaja püsivamat toetust ja tuge, kui seda suudab pakkuda üks valgustav sessioon. Kui oled üritanud lahti saada halvast harjumusest, näiteks üritanud vähendada kehakaalu või lõpetada suitsetamist, aimad, kuivõrd kerge on naasta oma mugavustsooni, oma kohupiima korbi või kohvipausi sigareti juurde. Seepärast soovitan juhtidele mitmest sessioonist koosnevat coachingu programmi.

Niisiis, milline on coaching programmi ülesehitus ja selle osade sisu?

GROW MUDEL

Coaching programmid on üles ehitatud kasutades nn GROW põhimõtet. See pärineb Sir John Whitmore´ilt, raamatu Coaching for Performance, autorilt ja on üks enimlevinud coachingu tegemise mudeleid. GROW tähendab:

Goal – eesmärk. Igal coachingu programmil on eesmärk(-gid), mida juht soovib programmiga saavutada. Selleks võib olla konkreetne eesmärk seotuna mingi sündmusega, ntOlen kohanud inimesi, kes on ühe coachingu sessiooniga saanud selguse oma soovides ja tahtmistes ning on valmis muutusteks. Sageli aga jääb sellest väheks, sest mugavustsoonist välja minekuks, ja seda tuleb teha iga muutuse puhul, on vaja püsivamat toetust ja tuge, kui seda suudab pakkuda üks valgustav sessioon. Kui oled üritanud lahti saada halvast harjumusest, näiteks üritanud vähendada kehakaalu või lõpetada suitsetamist, aimad, kuivõrd kerge on naasta oma mugavustsooni, oma kohupiima korbi või kohvipausi sigareti juurde. Seepärast soovitan juhtidele mitmest sessioonist koosnevat coachingu programmi.

Samamoodi nagu programmil on eesmärk igal sessioonil. Ehk teisisõnu – iga sessioon algab kokkuleppega: millest me täna räägime ja kuhu tahame jõuda? Ja valiku teeb juht ise, mitte coach.

Reality – reaalsus. Kus juht hetkel asub, millised on tema tunded, mõtted, kuidas ta näeb teda ümbritsevaid inimesi, mida arvab temaga seotud sündmustest jne. Sõnaga, enne teele asumist peame üle vaatama, mis juhil moonakotis on ja mida oleks vaja kaasa võtta ja mida maha jätta. Valiku ja otsuse teeb jällegi juht ise. Reaalsuse juurde naaseme sessioonide käigus pidevalt

Opportunities – võimalused. Ehk sild reaalsuse ja eesmärkide vahel. Coachi abiga genereerib juht eesmärgini jõudmise teid ja võimalusi ning vaeb nende sisukust ja sobivust enda jaoks.

Will – mida teeme. See on juhi enda koostatud plaan tegevustest, mida ta tegema plaanib hakata. Tegevused on tekkinud coaching sessiooni käigus, vaadates eesmärki, katsudes reaalsust ning luues võimalusi. Tegevused valib välja juht, andes sellega sisuliselt ka endale ja coachile lubaduse neid tegema hakata. Just juhi enda roll, vastutus, läbi coachingu on see, mis tagab tegevuste toimumise suure tõenäosuse.

COACHINGU STRUKTUUR

Sissejuhatav sessioon – eesmärgistamine. Sessioonil on kaks peamist eesmärki. Esiteks, juht ja coach katsuvad, kas nende vahel on „keemiat“, kas nende aktiivsused ja väärtused inimestena omavahel klapivad. See on eeldus usalduse tekkeks, ilma usalduseta pole coaching võimalik. Teiseks, coachi abiga puhastatakse välja juhi jaoks olulised eesmärgid, kuhu ta coaching programmi abil soovib jõuda.

Teine sessioon – planeerimine. Lähtudes esimesel sessioonil puhastatud eesmärkidest leiab juht coachi abiga strateegiad-tegevused, mis aitavad tal eesmärkideni jõuda. Strateegiad ka lahterdatakse ning asutakse ka neid ka läbi vaatama. „Mis on esimene samm, mida sa ette soovid võtta?“ küsib coach.

Töö sessioonid – eesmärkide, reaalsuse, võimaluste, tegevuste käsitlemine. Juht ja coach kohtuvad ning aeg-ajalt eesmärkide juurde naastes, neid vajadusel täpsustades ja muutes, selgitavad juhi jaoks välja arenguks parimaid võimalusi ja tegevusi. Teemavalik on juhi valida, coach aitab läbi küsimuste juhi jaoks eesmärke, reaalsust, plaane ja tegevusi üle vaadata ja konkreetsemaks mõelda. Samuti vaadatakse üle seda, mis vahepeal on juhi plaanide ja tegevustega päriselus juhtunud ning juht korrigeerib oma tegevusi tulevikuks ja teeb plaani, mida ta võtab ette enne järgmist sessiooni.

Lõpu sessioon – coaching programmi kokkuvõte. Eesmärkide ja tulemuste võrdlemine ning juhi edusammude tähistamine.

SESSIOONID

Näost-näkku sessioonid kestavad 1-2 tundi, soovitavalt väljaspool juhi igapäevast töökeskkonda (vähemalt osa sessioone). Iga sessiooni alguses tegeletakse ka sellega, et sessiooni ei hakkaks segama juhi igapäevased töömured, need pannakse sessiooni ajaks kõrvale. Iga järgmine sessioon lepitakse kokku eelmise sessiooni lõpus.

Telefoniga sessioonid kestavad u 30 minutit, kus kokkulepitud ajal helistab juht coachile.

Jaga:

Veel lugemist