Ee, aga… no ja räägime siin paar tundi ja siis? Mis kasu sellest jutustamisest ikka on? Või äkki ikka on?


Minu n.ö eriala on coaching, täpsemalt juhtide coaching ning selliseid küsimusi saan ikka (ehkki, tõsi, aasta-aastalt järjest vähem). Räägin ikka siis paarist-kolmest asjast, mismoodi coaching võib juhi arengule ja läbi selle ka organisatsiooni arengule kaasa aidata. Ent mõnikord tunnen, et kuulajate silmad jäävad ikka kahtlevalt vidukile.

Maailma üks tuntumaid ja tegijamaid juhtide coachingu organisatsioone Sherpa Coaching teeb igal aastal ülemaailmse uuringu, mille käigus uuritakse, mis on coaching ja kuidas see käib, kui palju maksab ja mis sellest kasu on. Osalen maailma suurimal äri- ja juhtide coachide kokkusaamisel (World Business and Executive Coaching Summit), kus ka värsket 2014. aasta uuringut tutvustati. Ning toon nüüd sinu ette värskest uuringust konkreetsed andmed ja numbrid.

Mis on juhi coaching?

Enim levinud definitsioon on:

Juhi coaching on regulaarsed kohtumised juhi ja selleks vajaliku ettevalmistusega coachi vahel, mille tulemusena toimuvad piiratud aja jooksul positiivsed muutused äri käitumises (ingl k business behaviour).

Kes on coachid?

Suurim osa, u 45% coachidest on vanuses 55+, ja teisalt on napilt suurem osa, u 53%, naised. Ärisektoris jagatakse ka coache äricoachideks (business coach) ja juhtide coachideks (executive coach). Esimesed tegelevad rohkem konkreetse juhti oskuste ja teadmistega, teised rohkem juhiga seotud asjadega, millel on laiem mõju organisatsioonile ja ärile – käitumine, eestvedamine, koostöö jne.

Kuidas mõõdetakse coachingu programmi tulemuslikkust?

 • 360kraadi käitumist puudutav lühiküsitlus enne ja pärast (Marshall Goldsmith’i meetod) 32%
 • Rahuolu küsitlus 20%
 • Mõju ärile küsitlus (Impact on Business, Sherpa) 20%
 • Tulemushindamised 11%
 • Return on Investment mudel 12%
 • Õppimise mudel (Kirkpatrick) 6%

Milleks kasutatakse juhi coachingut?

 • Eestvedamise arendamine ehk juhi proaktiivne arendamine, kasvav trend 58%
 • Konkreetse probleemi lahendamine, kahenev trend 22%
 • Juhi rolli muutusel, üleminekul 20%

Kui palju coaching maksab (andmed üle maailma, keskmistatud)?

 • Juhi coach 250 eurot/tund
 • Äri coach 180 eurot/tund
 • Elu coach 126 eurot/tund

Kui palju tööd coach teeb, keskmistatult?

 • Juhi coach u 6 kohtumist nädalas
 • Äri coach u 5 kohtumist nädalas
 • Elu coach u 5 kohtumist nädalas

ROI ehk milline on coachingu kasu rahas mõõdetuna?

Uuringu järgi on maailmas väga tugev trend coachingu ROI mõõtmisest loobumiseks. “Kuidas sa mõõdad juhi naeratuse mõju rahas?” kommenteeris uuringu esitleja. Sõnaga, coachid ja ka nende kliendid väidavad, et adekvataaselt pole coachingu mõju rahas võimalik mõõta. Hetkel kasutab vaid u 10% klientidest coachingu ROI ehk kasu raha mõõtmiseks valemit, trend on kahanev.

Milline on coachingu väärtus kliendile?

Personaliinimeste ja klientide seas läbi viidud küsitluse järgi hindavad 85% vastanutest juhi coachingut “väga väärtuslikuks”. Pea kõik ülejäänud hindavad coachingut “väärtuslikuks” ning marginaalne, u 1% ütlesid “madal või keskmine”. Trend on tugevalt positiivsete hinnangute poole kaldu – veel 5 aastat tagasi oli “väga väärtuslik” hinnangu andjaid u pool vastanutest. Uuringu järgi kasutavad u 2/3 firmadest alati või mõnikord coachingut oma ärieesmärkide saavutamiseks.

Kommentaariks Eesti kontekstis. Ehkki ma pole analoogseid uuringuid Eesti kohta näinud, siis sisetunde järgi oleme me veel muust maailmas tubli 6-8 aastat järel, seda nii coachide arvukuse, hindade kui coachingu kui metoodika kasutamise mõttes.  Ja samas annavad viimase paari aasta arengud, coachide lisandumine ning ka kasutamine eeskujulikemates organisatsioonides lootust, et vahe muu maailmaga jõudsalt väheneb.

Jaga:

Veel lugemist