Olen aastate jooksul kuulnud, lugenud ja näinud väga mitmesuguseid liidri ja ees minemise (leadership) definitsioone, kirjeldusi, jutte. Mõned on päris kaasakiskuvad (nt Tom Petersi oma minu mälu järgi vabatõlkes: Liider on see, kes aitab inimestel minna kuhugi, kuhu minemisest nad ise poleks julgenud unistatagi). Mõned, mida aja kokkuhoiu sinu huvides ei hkka välja tooma, on olnud üsna nirud. Eelkõige kipuvad need definitsioonid aga olema “piisavalt üldised, et mitte olla valed,” nagu olevat mingi ebamäärase väite kohta tabavalt öelnud Juhan Parts.

Samas olen leidnud ka mõned konkreetsemad tükid, kus on püütud panna ees minemist mingisse valemisse või mudelisse. Panengi siia ühe neist mudelitest, mille leidsin “The Heart of Coaching” nimelisest raamatust ja mis mulle hetkel tundub olevat kõige konkreetsemalt mudelina väljendatud ees minemise määratlus.   

Ring, mille sees on sektorid organiseerimine, planeerimine, motiveerimine, kontroll, on pärit Peter Druckerilt, kes paar aastakümmet tagasi kirjeldas nende tegevustega juhi olulisemaid kompetentse. Seega – juht on see, kes valdab neid nelja tegevust hästi. Ent liidriks saamiseks jääb neist tegevustest väheks. Liidri puhul lisandub igale neljale tegevusele veel kaalukas mõõde.

Organiseerimine teenindaja hoiakuga. Teenindaja pole eesti keeles päris hea kõlaga sõna, ent paremat ma hetkel ei leidnud. Ent asja idee on: teenidaja hoiak tähendab seda, et kui juht organiseerib tööd meeskonnas, siis tema n.ö mindset ja hoiak on suunatud sellele, et teenindada oma inimest. Et viimane saaks parimal moel oma potentsiaali avada. Küsimus on siin väga selgelt 180 kraadi tavaarusaama hoiaku muutusega – sa oled liider ainult teiste teenindajana, mitte enda egotripi realiseerijana.

Kontrollimine treeneri hoiakuga. See tähendab kontrolli, mille ainus eesmärk on anda inimesele tagasisidet tema tegemistest, tõsta inimese enesekindlust ja teadlikkust ning seeläbi aidata hoida inimest enda valitud kursil. Kontrollimise eesmärk pole karistada või vigu avastada, vaid aidata kõrvalvaataja pilgu ja nõuga inimesel kasvada. Treener on see, kelle abiga tehakse plaan ja treener on ka see, kes vahest on ka n.ö okas seal, kus selg ja jalad korraga nime kaotavad. See, millise kavatsusega kontrolli tehakse, on ka üks juhti ja liidrit võib-olla eristav asi. Juht kontrollib, sest peab ise kellelegi aru andma ja midagi on ju vaja mõõta ka. Liider kontrollib, et aidata inimesel paremaks saada. 

Motiveerimine abistaja hoiakuga. Motiveerimine liidri jaoks ei tähenda lihtsalt motivatsiooniskeeme ning inimesi ühikutena selle sees. Motiveerides abistajana tähendab see eelkõige inimese arengult takistuste kõrvaldamist. Muuseas, seesama Peter Drucker on öelnud, et enamiku oma tööajast tegelevad juhid…takistuste loomisega! Seega, liider aitab kõrvaldada takistusi ning aitab ka inimese jaoks selgeks arutada ja mõelda, mis on konkreetselt tema põhjus mingi muutus ette võtta.

Planeerimine visionääri hoiakuga. Liider ei tee lihtsalt plaane stiilis, et sel aasta teeme käivet x mln krooni. Liider on see, kes paneb inimestele ette visiooni tulevikust, eesmärgi, millega inimesed saavad oma isiklikke eesmärke siduda. See visioon on emotsionaalne, sisuliselt ka peamine põhjus, miks inimesed peaksid liidrile järgi minema. Sest nad tahavad, igaüks oma isiklikel põhjustel, samuti jõuda sinna visioonis manatud pilti.

Ja siis on olulisim – eeskuju. Liidrit eristab tavalisest juhist asjaolu, et ta on vabatahtlikke järgijaid. Järgijad tekivad aga juhi eeskuju, käitumist jälgides. Inimestele jäävad meelde teod ja käitumised mingites olukordades. Seega, mida iganes juhina teed, on selge, et inimesed vaatavad sind ja teevad omad järeldused. Kas sa oled inimene, kelle juhtimisel võiks luurele minna või mitte?

Niisiis, millised on sinu olukorrad, kus inimesed teevad valikuid ja otsuseid sinu suhtes. Ehk – oled sa juht või liider?

Jaga:

Veel lugemist