Juhist sõltub inimeste pühendumus. Öeldakse, et tööle tullakse organisatsiooni ja töö pärast ja lahkutakse juhi pärast. Ent milline juhi stiil siis toob tõenäoliselt paremaid tulemusi ja tõstab inimeste pühendumist?

Harvard Business Review blogis kirjutavad Jack Zenger ja Joseph Folkman oma aastate jooksul tehtud uuringutest. Kindlasti pole uudis see, et inimeste pühendumise tase sõltub (mitte ainult, ent siiski olulisel määral) juhist. Kehvade juhtide juures töötamine pole kuigivõrd motiveeriv. Pealt 160 000 inimese ja üle 30 000 juhi andmeid uurinud uuringu tulemused näitasid lihtsat seost: need töötajad, kelle pühendumuse näitajad olid alumises veerandis, töötasid juhtide juures, kes 360 kraadi (kolleegid, juhi juht, alluvad, juht ise) küsimustike põhjal olid juhi kvaliteedilt alumises detsiilis. Ja teistpidi – nende töötajate, kel oli õnn töötada n.ö ülemise detsiili ehk TOP kümnendiku juhtide juures, pühendumise näitajad olid kõrgeima 20% seas.

Ehk lihtsamalt: viletsate juhtide juures töötavate inimeste pühendumuse tase oli niru ja heade juhtide juures töötavate inimeste pühendusmise tase oli kõrge. Korralatsioon juhi, tema tegevuse ja olemuse ning inimeste pühendumise vahel on tugev.

Ent, mis täpselt seda pühendumist siis tekitab? Milline juhi stiil või käitumine seda pühendumist soodustab? Ehk milline on hea juht? Artikli kirjutajad ütlevad, et nad on aastate jooksul võrrelnud kahte väga erinevat juhi stiili – üks on eestvedaja ja teine toetaja.

Eestvedaja on tegelane, kes seab ambitsioonikaid eesmärke, lükkab ja tõmbab inimesi pingutama, on äärmiselt nõudlik, hoiab eesmärgid ja sihid pidevalt fookuses ja teeb kõik, et neid saavutada.

Toetaja on aga tegelane, kes tegutseb eeskujuna, toetab inimesi nende endi eesmärkide seadmises ja saavutamises, kuulab, annab toetavat tagasisidet, aitab inimesel areneda ja ehitab üles usalduslikku suhet.

Tõenäoliselt oled näinud ühte või teist stiili kasutavaid juhte ka oma elus. Ent kumb neist on siis tulemuslikum – “kõva käega” eestvedaja või “ema Teresana” tegutsev toetaja?

Kui küsiti inimestelt, mis nende pühendumust tõstaks, siis suur enamus vastustest rääkis toetaja kasuks. Ikka kuulamine, aitamine, toetav tagasiside jne. Ja sama uskusid ka juhid ise – suur osa arvas, et selleks, et suurendada töötajate pühendumist, on vaja olla rohkem “hea” (“nice guy” või “nice gal”). See on see, mida inimesed soovivad… Ent võrreldes soove ja tegelikkust ja tulemuslikkust on pilt veidi teistsugune.

Uurijad võtsid ette juhtide 360 kraadi küsitluste põhjal TOP 25% juhtidest, ehk need, kes kolleegide, töötajate ja juhtide arvates on head juhid ja teevad tulemust. Ning korjasid nende töötajatelt hinnangud juhi käitumise stiili kohta – kas ta käitub kui eestvedaja (ambitsioonikad eesmärgid, range nõudlikkus jne) või kui toetaja (toetab, aitab jne).

Tulemused olid mõneti üllatavad. Vaid 9% nendest, kes ütlesid oma juhi olevat “kõva käe” tüüpi eestvedaja, arvasid ka enda pühendumise olevat TOP 10% seas. Ehk teisisõnu – kinnitust leidis intuitiivne oletus, et inimestele ei meeldi, kui neid lükatakse-tõugatakse, nende eest eesmärgid ära otsustatakse ning pidevalt eesmärkidega seljas elatakse.

Ent üllatav oli hoopis midagi muud. Nimelt väitis vaid 7% nn toetaja juures töötavatest inimestest, et nende pühendumise tase TOP 10% seas. Ehk teisisõnu – puhta “ema Teresa” tüüpi juhi juures on pühendumist veel raskem leida, kui rusikaga eesmärkide suunas vehkiva juhi juurest. Ja… vaadates numbreid – ülimalt madal on see mõlema juures.

Uurijad väidavad uuringu tulemusi vaadates, et tegelikult pole kumbki stiil eraldi võetuna tulemuslik. Tulemuslik on hoopis see, kui juht kasutab, vastavalt olukorrale mõlemaid stiile – nii konkreetset ja nõudlikku ambitsioonikale eesmärgile keskendumist kui ka toetamist, abistavat tagsisidet, kuulamist. Tervelt 68% nendest, kes ütlesid, et nende juht käitub nii eestevdaja kui toetajana, asusid pühendumise skaalal TOP 10% seas.

Seega, pealkirjas (ja sageli ka koolitustel-coachingutel) esitatud küsimusele – Kas paremaid tulemusi teeb “kõva käsi” või “toetav ema”? – vastus ei ole “see VÕI teine”. Vastus on “see JA teine”.

Mis selle teadmisega teha? Kõikidele “läbi halli kivi” minekut nõudvatele juhtidele – on päris okei aeg-ajalt olla ka “hea”, ja see pole mingi “tilulilu” või “pehmode” värk – see hea olemine ehk toetav juhtimine aitab reaalselt tulemust teha. Ja teisalt, kõikidele “headele” juhtidele – nõudlikkus ja fokusseeritus ei ole inimeste kiusamine ja motivatsiooni tapmine. Pigem vastupidi. Küsimus on kummagi käitumisstiili kogustes ja tasakaalus. Ent hea tulemuse jaoks on vaja mõlemaid.

Jaga:

Veel lugemist