Pole mingi saladus, et täna pole juhtimise essents ehk oluline sisu see, mis ta oli veel mõni kuu tagasi. Rääkimata sellest, mis ta oli mõni aasta tagasi. Sestap tegelesin sel nädalal tõsiselt oma toodete värskendamisega ning tulemuseks sain enda arvates mitu päris head ja ajakohast asja.  

Siinkohal ühest neist, 13-15. aprillil ja 15. mail toimuvast avalikust koolitusest nimega Võiduka Meeskonna Juhtimine. Mulle tundus, et koolituse sisu vajaks värskendamist ja konteksti viimist sellega, mis toimub täna, just praegu Eesti ettevõtetes ja juhtide peades. Nii tegingi. Ja siin siis paar viidet, mida tegin.

Keskendun tavapärasest rohkem meeskonnatööle, sest usun, et see on üks võti, mis meid tänasest majanduse jääajast läbi toob. Kui tavaliselt räägitakse koolitustel meeskonnast ja meeskonnatööst veidi abstraktsel tasemel, siis tahan tuua selle jutu maa peale ning arutleda osalejatega konkreetselt – meeskond ja meeskonnatöö Eesti mõistes. Mul on olemas ka oma arusaam, miks paljud meile imporditud meeskonnateooriad tegelikult Eestis ei toimi ning samuti arusaam, mis Eesti meeskondades võiks toimida (Ja mida olen näinud ja kogenud ka toimivat!)

Teise olulise asjana keskendun liidri rollile tänases ettevõttes. Ehkki räägime ka juhi n.ö põhirollidest ja tegevustest, tundub mulle, et täna oodatakse juhtidelt oluliselt enam, kui head organisteerimise ja administreerimise oskust. Seega, mida ja kuidas peaks käituma liider, mida peaks ta tegema, et meeskond ja ta ise tagasi mänguplatsil oleks. Võitmas.      

Panin koolitusse sisse ka uusi mõtteid inimestega töötamisest, kasutades oma kogemust viimaste aegade põhitööst, juhtide coachimisest ehk treenimisest. Aastas kord peetav arenguvestlus, kus täidetakse ankeete ja räägitakse müügi- või tootmistulemustest, pole kahtlemata enam see, millega inimeste enesekindlust ja teadlikkust ning seeläbi töövõimekust tõsta. 

Kokkuvõttes olen plaaninud, et osaleja väljub koolituselt kolme kuu plaaniga – mida konkreetselt meeskonnaga tegema hakata, mida juhina mõõtma ja jälgima hakata, kuidas oma inimesi väikeste ja suurte võitude puhul tunnustada jne. Ja lisaks saab juht kaasa enda koostatud personaalse muutuseprogrammi, mille koostamisel aitan jällegi coachingust pärit mudelitega.

Ja edasi? Edasi hakkab osaleja seda programmi täitma, sest koolitusele järgneb 30 päevane harjutusperiood. Me ei ole enne midagi selgeks saanud, kui pole harjutanud. Ja siis saame veel maikuus päevaks kokku, et rääkida ja jagada edukogemusi.  

Muudan veidi ka koolituse formaati, lähendades seda tavakoolituselt rohkem team-coachimisele. Ehk teisisõnu: olen päris veendunud, et osalejatel on olemas lisaks konkreetsetele vajadustele ning probleemidele ka lahendused, mille nad heas seltskonnas, endasuguste ja minu väikese abiga välja nuputavad. Vaja on vähem teoreeme ja rohkem konkreetseid juhtumeid, arutlust, diskussiooni, küsimusi, ajurünnakuid jne.

Lisan ka, et ma ei arva, et minu koolitused sobiks kõigile. Ma ei ole õpetaja klassikalises mõttes ega oska õpetada “juhtimisoskusi”. Olen näinud liiga erinevaid, ent samas edukaid juhte selleks, et kinnitada, et just niisugused või naasugused on hea juhi oskused. Olen pigem seda meelt, et valmis lahendusi pole juhtimises olemas, on vaid ideed ning juhi vastutus on leida nendest oma õiged tükid ja siis need päriselt ellu rakendada. Ja veel, usun ka, et saan aidata vaid neid juhte, kes ise abi soovivad ning kellel on reaalne vajadus olemas. 

Seega, kui sa oled huvitatud või tead kedagi, kes oleks huvitatud just praegu oma juhtimisprobleemidele lahenduse otsimisest, siis võta minuga ühendust: raimo@raimoulavere.com või raimo@vain.ee või telefonil 5096485. 

Seekordse Võiduka Meeskonna Juhtimise koolituse hind on 17 900 krooni ühe inimese kohta, 13-15. aprill ja 15. mail. Seega kokku neli päeva, ühe päeva hind veidi alla 4500 krooni.  

Muuseas:

Alates 1. septembrist 2009 tunnustab EBS varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise korras Vain & Partnerid poolt läbiviidud koolitusprogramme ja -kursusi ja arvestab nende läbimist oma õppekavade täitmisel. Võiduka Meeskonna Juhtimine koolituse edukas läbimine annab praegusele või tulevasele EBSi tudengile 3 vabaaine punkti.

Koolituse läbinule väljastab Vain & Partnerid vastava tunnistuse. Koolitust arvestatakse alates tunnistuse väljaandmise kuupäevast sellele järgneva 7 aasta jooksul.

Näeme!

Jaga:

Veel lugemist