Kui ei suudeta täita hea meeskonna eeltingimusi, siis on parem, kui meeskonda ei loodakski.

Sellisele järeldusele jõudsid Harvardi ülikooli eksperdid 2008. aastal lõpule jõudnud uuringus, mille käigus jälgiti 120 tippjuhtide meeskonna käekäiku 10 aasta jooksul. Meeskondadeks olid alates väikefirmade kuni hoogelkonglomeraatide – muuhulgas IBM, Unilever, Shell, Philips jt – tippjuhtide meeskonnad.

Eksperdid jälgisid meeskondade tegemisi, kogusid andmeid tulemuslikkuse, dünaamika, meeskondade olemuse kohta. Ning lasid 12-l tippkonsultandil ja -coachil hinnata meeskondi kolmes kategoorias:

  1. Kas ja kuidas meeskonna tulemuslikkus vastas meeskonna endi liikmete ja organisatsiooni töötajate ootustele?
  2. Kui hästi tegid meeskonna liikmed omavahel koostööd – kasutasid ära üksteise tugevusi, pühendusid ühisele sihile jne?
  3. Kas meeskond tegeles ja toetas pidevalt iga üksikliikme personaalset arengut?

Eksperdid leidsid, et ehkki neid kohtas harva, leidus siiski meeskondi, kes said kõrgeid punkte kõigis kolmes kategoorias. Enamikul meeskondadel jäi puudu 1-2 kategooriat ning leidus ka meeskondi, kus kõigile kolmele küsimusele oli vastus negatiivne.

Eksperdid töötasid tulemustele tuginedes välja n.ö rusikareeglid meeskondade tarvis. Ehk kuus tingimust, mis on vajalikud selleks, et a) tegemist oleks päriselt meeskonnaga ja b) et meeskond kasvaks heast suurepäraseks. Niisiis…

1. Päris meeskond

Ehk tegu peab olema päris meeskonnaga, kus on täidetud kolm kriteeriumit:

  • sõltuvus üksteisest – meeskonna liikmed peavad tegema koostööd, et saavutada ühine siht
  • meeskonnal on piirid – peab olema selge, kes on meeskonnas ja kes ei ole (muuseas, vaid 7% meeskondadest teadis kindlalt, kes on meeskonna liikmed)
  • stabiilsus – hea meeskond vajab kokku töötamiseks teatud aega

2. Innustav siht

Meeskonna eesmärk ja tähendus ei ole selle liikmete panuste summa ja ei ole ka sama mis organisatsiooni eesmärk. Iga meeskond peaks endalt küsima: Mis on see siht, mille saavutamiseks on meeskond loodud ja mida ükski teine meeskond organisatsioonis ei saa saavutada?

3. Õiged inimesed

Muidugi, kompetentsus ja oskused. Ja empaatia ja ausus, nii enda kui teiste suhtes. Ja meeskonna kontekstis on olulised veel kaks eeldust: võime näha oma rolli ja vastutust meeskonnas laiemalt kui seda näeb ette formaalne struktuur või tööülesanded ning teiseks pühendumine ühisele sihile.

4. Kindel struktuur

Meeskonna suuruseks pakuvad eksperdid kuni 8 inimest, sealt edasi kipub tekkima liiga palju probleeme kommunikatsioonis, omavahelistes suhetes (suhete arve kasvab liikme lisandudes kiiresti), personaalses lähenemises.

5. Organisatsiooni toetus

Igal heal meeskonnal peab olema ligipääs vajalikule infole, võimalus kasutada ja otsustada erinevate vahendite üle, et saavutada sihti.

6. Oskuslik meeskonna coaching

Ehk iga meeskond peaks tegelema teadlikult oma meeskonna arendamisega. “Parimad meeskonnad on pidevalt coachingus,” ütlesid eksperdid. Uuringu tegijad tuvastasid, et parimate meeskondade juhid on loomulikult keskendunud meeskonna väliste eesmärkide saavutamisele – ehk sisuliselt selle ülesande täitmisele, milleks meeskond on loodud. Ent teisalt on juhid keskendunud meeskonna siseste sihtide saavutamisele, kus eesmärk on meeskonna kui sellise areng. Parimates meeskondades ei tegelenud coachinguga ainult juht, vaid ka teised meeskonna liikmed ning välist coachi kasutati meeskonna järgmisele tasemele aitamiseks.

 

Nii lihtne see ongi 🙂

Jaga:

Veel lugemist