Coachingu põhimõtted

Põhimõtted

Protsess teeb tulemuse

"Kuidas inimene muudab oma harjumusi?" on teema, mida on maailmas palju uuritud. Ning järeldus on reeglina ikka ühesugune - muutuseni viib protsess, järjepidev ja järjekindel tegutsemine, mitte ühekordne või lühiajaline energiasüst. Sellest põhimõttest ka coachingutel lähtume.

Muutus käitumises

Me oleme need, mida me korduvalt teeme. Suurepärasus pole ühekordne tegu, vaid harjumus, kõlab üks Vana-Kreeka filosoofi Aristotelese tsitaat. Me ei ole need, millest me vaid unistame ja mida mõtleme. Ehk lähtume coachingutes eelkõige põhimõttest - tegu loeb, muutus, sh muutus hoiakutes, algab muutusest käitumises.

Koostöö ja vastutus

Coaching kui arenguvahend saab olla tulemuslik ainult koostöös, kus igal osapoolel on oma roll ja vastutus. Coachingus jaguneb vastutus nii: coach vastutab kvaliteetse protsessi läbi viimise eest, inimene vastutab tulemuse eest. Coaching ei saa toimida edukalt, kui coach võtab tulemuse eest vastutuse inimeselt ära või kui inimene keeldub coachi juhitud protsessis osalemast.

Tasu sõltub tulemusest

Me usaldame oma coachingu protsessi tulemuslikkust ja oleme valmis selle eest ka rahalist vastutust kandma. Enamike programmide puhul oleme sidunud töö tasu tulemuslikkusega. Ehk me programmi lõpus mõõdame reaalselt, kas on toimunud muutus inimes(t)e käitumises ning alles seejärel esitame (või ei esita) arve kas osalisele või kogu kokku lepitud töötasule.