Juhile ja oma ala profile

… kelle ambitsioon on teha korralik samm enda arendamisel

Juhile ja oma ala profile

Kliendid:

Programm 1

Eestvedamise oskused

 • Mõõdetavad ja nähtavad tulemused
 • Juhtidele: tipp-, keskastme-, oluliste projektide juhid
 • Keskendub muutustele käitumises ja harjumustes
 • Tugineb juhi-kolleegide-alluvate edasi- ja tagasisidele
 • Kasutab litsenseeritud metoodikat, mille tulemuslikkus on 95%

Programmi kestvus 6-12 kuud.

Programmi tasu seotud muutuse edukusega ehk 50-100% tasust ainult siis, kui muutus on nähtav ja tajutav teiste inimeste poolt.

"Koostöö Raimoga andis mulle juurde selgust, kindlust ja tööriistu, et kuidas pingelistes olukordades hoida enda ja meeskonnaliikmete fookust probleemi lahendamisel, mitte emotsioonidega tegelemisel. Tähtis on see, mida me teeme, mitte see, millised me oleme!"

Merju Künnapuu

Kultuuriministeeriumi finantsjuht

Programm 2

Oma ala profi coaching

 • Stardikohaks valmisoleku ankeet, testitakse 4 valdkonda: ambitsioon, eeldused, harjumused, keskkond
 • Võimalike arengukohtade markeerimine
 • Tegevusplaan edasi liikumiseks
 • Uskumused, väärtused, emotsioonid – nende mõju käitumisele
 • Tugev igakülgne toetus arengu teemas edasi liikumisel

Programmi kestvus 3-6 kuud.

Programmi tasust 50% enne programmi algust ja 50% pärast programmi edukat lõppu.

"Raimo valdab suurepäraselt keeruliste teemade ja olukordade lihtsustamise kunsti. Selleks kasutab ta spordipsühholoogiaga sina peal olles oskuslikult paralleele spordimaailmaga ning teeb erinevad olukorrad osavate võrdlustega lihtsalt mõistetavaks."

Kaarel Suuk

Ensto Eesti juht

Coaching pingeolukorras tegutsejatele

Raimo Ülavere Coaching sobib eelkõige inimestele, kes töötavad igapäevaselt suure vastutusega ja/või pingeolukordades ning harjumuste, emotsioonide ja uskumuste mõju enda või meeskonna tulemusele on selgelt nähtav ja tajutav.

 • Coaching on alati eesmärgistatud
 • Coachingu tulemus on seotud tasuga
 • Coaching on suunatud käitumisharjumuste muutusele
Olen huvitatud
Allikas: juhtide 6-12-kuulised coachingu programmid

Võta ühendust

Vastan sinu kirjale päeva jooksul. Ideaalis lepime kokku kohtumise või telefonikõne, et arutada, kas ja kuidas saan sind või sinu meeskonda aidata.

Sinu andmed on kaitstud.
Kiri on saadetud, aitäh!