Eduka juhi personaalne coachingu programm tegeleb juhi eestvedamise oskuste parandamisega. Programmi edukuse tagavad kolm asja:

 • Keskendub eelkõige muutusele käitumises (ja hoiakud tulevad järgi)
 • Kaasab aktiivselt protsessi huvipooled ehk need, keda juhi töö reaalselt mõjutab
 • Muutust mõõdetakse ja tulemusega on seotud coachi tasu

Coach Raimo Ülavere personaalne juhi coachingu programm tugineb maailma nr 1 juhtide coachi Marshall Goldsmithi Stakeholder Centered Coaching metoodikale.

Kellele programm on mõeldud?

 • Tipp- ja juhtide juhtidele, valdkonnast sõltumata – neile, kes on juba edukad, ent tahavad saada veel edukamateks.

Kuidas coachingu protsess välja näeb?

 • Coach teeb intervjuud huvipooltega (coachee juht, kolleeegid, alluvad) ja koostab juhi jaoks kirjaliku tagasiside raporti
 • Juht valib coachi abil 1-2 eestvedamise teemat, millega järgnevate kuudel tööle hakata
 • Algavad ühe kuuliste sammudega töötsüklid, mis sisaldavad huvipoolte tagasi- ning edasisidet, coachi abiga tegevusplaani tegemist, juhi poolt plaani täitmist
 • Iga 3-4 kuu tagant coachi korraldab coach tulemuste mõõtmise, hinnangutena juhilt endalt ja huvitatud osapooltelt

Kui kaua programm kestab?

 • Programm kestab 6-12 kuud, olenevalt juhi vajadustest ja võimalustest. Seal sees niipalju sessioone, telefoni ja meilisuhtlust, kui läheb vaja muutuse ära tegemiseks.

Kas ka coach võtab vastutuse programmi tulemuslikkuse eest?

 • Jah. Kui positiivset muutust juhi käitumises ei toimu, siis olenevalt programmi pikkusest jääb coach kas poolest või kogu rahast ilma. 

Vaata ka “7 müüti coachingust”

Stakeholder Centered Coaching ja koostöö Raimoga aitas paremini lahti mõtestada enda rolli ettevõttes. Seda mitte ainult isiklikust vaatenurgast, vaid lähtuvalt sellest, mis on tiimi ootused. SCC käigus saadud tagasiside on informatsioon, milleni programmis osalemata ei oleks jõudnud.

Oliver Ahlberg

Skeleton Technologies asutaja ja juht

Kuidas juht muudab käitumist kui huvipooled on coachingu programmi aktiivselt kaasatud (Allikas: Stakeholder Centered Coaching)

 • % coachingu programmis osalenud juhtidest