Eduka meeskonna coachingu programm keskendub positiivsele muutusele meeskonna liikmete käitumistes, mis on otseselt seotud meeskonna koostöö tulemuslikkusega. Programmi edukuse tagavad kolm asja:

  • Keskendumine muutusele kõikide meeskonna liikmete käitumistes (kõigil üks personaalne arenguteema ja üks ühine arenguteema)
  • Muutust mõõdetakse regulaarselt ja sellega on seotud coachi töötasu
  • Kaasnähtusena omandavad meeskonna liikmed coachingu tegemise oskuse (nad ka päriselt peavad kõik coachingut tegema)

Coach Raimo Ülavere meeskonna coachingu programm tugineb maailma ühe hinnatuima coachi Marshall Goldsmithi Stakeholder Centered Coaching metoodikale.

Kellele programm on mõeldud?

Edukale meeskonnale, kes tahab saada veel paremaks. Projektimeeskonnale kriitiliste teemade ja tähtaegadega. Vastalustanud meeskond, kasvamisel tulemuslikuks meeskonnaks. Kui meeskonda takistavad liikmete kergemad käitumisharjumused.

Kui palju osalejaid võib meeskonnas olla ja kui pikk on programm? 

Meeskonnas miinimum 5 inimest, maksimum 10 inimest. Programmid on kolmes pikkuses: 6 kuud, 9 kuud, 12 kuud. Olenevalt meeskonna vajadusest ja võimalustest.

Kuidas mõõdetakse arengut ehk programmi tulemuslikkust?

Tulemuslikkust mõõdetakse liikmete käitumisharjumuste muutuste kaudu. Iga liikme muutust mõõdetakse eraldi ning muutuse hindajateks teised liikmed. Mõõtmist tehakse kord kvartalis veebiküsitluse abil. Iga liige saab endale korraliku raporti oma tulemuste kohta.

Ja mis muutuse tulemuslikkuse tagab? 

Muutuse tulemuslikkuse tagavad peamiselt kaks asja: järjepidev käitumisharjumuste muutusele tähelepanu pööramine. Ja teiseks iga liikme tegevusele regulaarse tagasi- ning edasiside saamine. Ent kaasa aitab ka see, et tegevused on otseselt seotud igapäevase koostööga ning 2-tunnised igakuised töötoad kergelt paigutatavad olemasolevasse töörütmi.

Kust metoodika pärit on? 

Coachingu programmi põhimõtted ja mõõtmismetoodika on pärit maailmas juba aastaid üheks hinnatuimaks juhtide coachiks arvatud Marshall Goldsmithilt. Metoodika on litsentseeritud.

Miks just sellisel moel meeskonna coaching tasuks kaalumist?

Programm töötab korraga nii iga liikme kui meeskonnaga tervikuna. Iga meeskonna liige omandab lisaboonusena coachingu tegemise oskuse, terve meeskond loob ja levitab regulaarse tagasisidestamise tõttu muutustele avatud kultuuri. Ning, mis pole vähetähtis, meeskonna coachimine on vähemkulukam, kui igale liikmele coachingu tellimine.

Kui palju meeskonna coaching maksab?

Programmi hind oleneb pikkusest:

6 kuuline programm 1750 eurot pluss käibemaks liikme kohta

9 kuuline programm 2000 eurot pluss käibemaks liikme kohta

12 kuuline programm 2250 eurot pluss käibemaks liikme kohta

PS 6 ja 9 kuulise programmi puhul on 50% ja 12 kuulise puhul 100% tasust tulemusega seotud (kui muutust ei toimu, siis coach raha ei saa).

 

Tundub huvitav… kuidas edasi? 

Kirjuta raimo@mindsweeper.ee või helista 5096485 ja lepi kokku kohtumine Raimoga.

Nortal on algusest peale üles ehitatud teadmisega, et niipea kui meil kasv otsa lõpeb, niipea tekib seisak. Ja meie ettevõtte juhtkond on see, kes tegelikult Nortalit veab ja peab seda kasvu pidevalt otsima. Seepärast on ka ülioluline see, kuidas juhtkond meeskonnana töötab, millised on ühised sihid ja arusaamad ning teisalt kuidas suudame oma väga erinevat kogemust ja tausta kasvu nimel koos tulemuslikult toimima panna. Raimo veetud meeskonna coaching juhtkonnale oli üks headest vahenditest tõhusama meeskonnatööni jõudmiseks.

Priit Alamäe

Nortali suuromanik ja juht