Eduka meeskonna coachingu programm keskendub positiivsele muutusele meeskonna sisemises dünaamikas - suhetes, usalduses, kokkulepetes. Ning teiseks keskendub ülesandele, milleks meeskond on ellu kutsutud. Programmi edukuse tagavad kolm asja:

 • Coachingul tegeletakse otse meeskonna ja töö teemadega
 • Iga teema käsitlemiseks on konkreetne ja tulemuslikkust tõestanud harjutus
 • Programmi tulemuslikkus on mõõdetav liikmete käitumisega
wild-horses

Kellele programm on mõeldud?

 • Meeskondadele, kellel on olemas siht ja eesmärk, mida nad peavad ära tegema. PS See ei pruugi olla sama, mis sama tööd tegevate inimestega osakond

Kuidas coachingu protsess välja näeb?

 • Näost-näkku coachingule eelneb lühike veebipõhine küsitlus, kus meeskonna liikmete vastuste põhjal tekib hetkeseisu kirjeldus olulistes teemades: usaldus, konfliktid, pühendumine, üksteise kohustamine, tulemusele keskendumine.
 • Meeskonna 1,5-2 päevane coaching, kus konkreetsete harjutustega võetakse ette meeskonna sisemiseks arenguks vajalikud teemad. Ja siis ka see, mille jaoks meeskond on ellu kutsutud ja kuidas tulemuseni peaks jõudma.
 • Järeltegevusena 2-3 tunnised coachingu sessioonid, nii palju ja nii sagedasti kui on vaja ja võimalusi.

Millele meeskonna coachingu metoodika tugineb?

 • Meeskonna coaching tugineb maailma ühe tuntuima meeskonnatöö eksperdi Patrick Lencioni mudelile ja harjutuste metoodikale.

screen-shot-2016-11-04-at-14-38-15

 • Meeskonna sisemist dünaamikat käsitlevale sessioonile järgneb ülesande sessioon, mis koosneb läbi erinevate harjutuste vastuste leidmisest kuuele küsimusele:
  • Miks me oleme olemas?
  • Kuidas me omavahel asju ajame?
  • Mida me teeme?
  • Mis teeb meid edukaks?
  • Mis on kõige olulisem just praegu?
  • Kes hakkab mida tegema ehk tegevusplaan, konkreetselt?

Kui kaua programm kestab?

 • Veebipõhine küsitlus võtab aega u 5-7 minutit
 • Meeskonna coachingu esimene etapp 1,5-2 päeva
 • Meeskonna coachingu järelpäevad u 2-3tükki 2-4h kord, sagedusega üle 1-2 kuu sessioon.

Nortal on algusest peale üles ehitatud teadmisega, et niipea kui meil kasv otsa lõpeb, niipea tekib seisak. Ja meie ettevõtte juhtkond on see, kes tegelikult Nortalit veab ja peab seda kasvu pidevalt otsima. Seepärast on ka ülioluline see, kuidas juhtkond meeskonnana töötab, millised on ühised sihid ja arusaamad ning teisalt kuidas suudame oma väga erinevat kogemust ja tausta kasvu nimel koos tulemuslikult toimima panna. Raimo veetud meeskonna coaching juhtkonnale oli üks headest vahenditest tõhusama meeskonnatööni jõudmiseks.

Priit Alamäe

Nortali suuromanik ja juht